หัวข้อกระทู้ : ขอสอบถามเรื่องการของสัญชาติไทย อายุเกิน 18 ปี

dao.nuanchawee2545@gmail.com

สมัครเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2564

ขอสอบถามเรื่องการของสัญชาติไทย อายุเกิน 18 ปี

4 พฤศจิกายน 2564, 15:11:19

ดิฉันนางสาวนวลฉวี นาคือ อายุ 19 ปี ศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เอกการบริหารงานท้องถิ่น มหาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ยื่นคำร้องขอสัญชาติไทย ตอนนี้ดิฉันผ่านที่ประชุมระดับอำเภอ ครั้งที่1/64 เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2564 อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้รับคำร้องขอมีสัญชาติไทยตามมาตร 7 ทวิฯ ของ น.ส.นวลฉวี นาคือ  คำร้องที่ 11/64 จึงอยากสอบถาม สน.บท. ว่าจะได้เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเมื่อไหร่คะ มีขั้นตอนยังไงบ้าง และจะส่งเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักมาที่อำเภอวันไหนคะ เพราะหนูมีความจำเป็นอยากได้สัญชาติไทย หนูอยากจะเป็นข้าราชการ หนูรักประเทศไทยมากค่ะ(หนูเกิดที่ประเทศไทย) ขอบคุณค่ะ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 09/11/2021 10:24:40
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : ขอสอบถามเรื่องการของสัญชาติไทย อายุเกิน 18 ปี

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ส่วนสัญชาติ การทะเบียนและบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย

โทรศัพท์ ๐๒-๗๙๑-๗๓๑๗,๓๐ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการสอบถามข้อมูลรายละเอียดของท่านเพื่อดำเนินการตรวจสอบ

รายการของท่าน และให้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 09/11/2021 10:24:34