หัวข้อกระทู้ : การเปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องตั้งตามพจนานุกรมด้วยกรอ

beau

สมัครเมื่อ : 5 พฤศจิกายน 2564

การเปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องตั้งตามพจนานุกรมด้วยกรอ

5 พฤศจิกายน 2564, 00:29:00

ต้องการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ซึ่งชื่อ-สกุลไม่ได้ซ้ำกับใครในระบบ ไม่ได้มีความหมายหยาบคาย ไม่ได้ตั้งเหมือนหรือคล้ายเบื้องสูง ไม่ได้เกิน10พยางค์ เจ้านาที่บอกว่า ชื่อผ่าน แต่นามสกุลไม่ผ่าน (ต้องเป็นคำเดียวกันมาจากพจนานุกรม)

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 07/12/2021 13:22:43
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : การเปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องตั้งตามพจนานุกรมด้วยกรอ

หลักเกณฑ์การตั้งนามสกุล มีดังนี้

- ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย หรือ พระนามของพระราชินี

- ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับราชทินนามเว้นแต่ราชทินนามของตน ของผู้บุพการี หรือของผู้สืบสันดาน

- ไม่ซ้ำกับชื่อสกุลที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ หรือ ชื่อสกุลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว

- มีพยัญชนะไม่เกินกว่าสิบพยัญชนะ เว้นแต่กรณีใช้ราชทินนามเป็นชื่อสกุล

- ผู้ที่ไม่ได้รับพระราชทานชื่อสกุล ห้ามใช้คำว่า " ณ " นำหน้าชื่อสกุล

- ห้ามเอานามพระมหานครและศัพท์ที่ใช้เป็นพระปรมาภิไธยมาใช้เป็นชื่อสกุล

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1548

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 07/12/2021 13:22:40