หัวข้อกระทู้ : อยากขอ shapefile ขอบเขตการปกครองของประเทศไทย ในระดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล ต้องทำยังไง

chanumat

สมัครเมื่อ : 9 พฤศจิกายน 2564

อยากขอ shapefile ขอบเขตการปกครองของประเทศไทย ในระดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล ต้องทำยังไง

9 พฤศจิกายน 2564, 10:59:19
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 10/11/2021 15:26:35
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : อยากขอ shapefile ขอบเขตการปกครองของประเทศไทย ในระดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล ต้องทำยังไง

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนระบบการปกครองท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่

โทร. ๐๒-๖๒๙๘๓๐๖-๑๔ ค่ะ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 10/11/2021 15:26:32