หัวข้อกระทู้ : ชื่อซอยตามทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนไม่ตรงกับที่อยู่ในปัจจุบัน (อ้างอิงจาก google map) ซอยที่ลงตามทะเบียนบ้านอยู่คนละฝั่งของถนน สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันจากช่องทางไหน หรือติดต่อกับหน่วย

areerat.w

สมัครเมื่อ : 11 มกราคม 2565

ชื่อซอยตามทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนไม่ตรงกับที่อยู่ในปัจจุบัน (อ้างอิงจาก google map) ซอยที่ลงตามทะเบียนบ้านอยู่คนละฝั่งของถนน สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันจากช่องทางไหน หรือติดต่อกับหน่วย

11 มกราคม 2565, 14:03:50
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 12/01/2022 11:07:46
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : ชื่อซอยตามทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนไม่ตรงกับที่อยู่ในปัจจุบัน (อ้างอิงจาก google map) ซอยที่ลงตามทะเบียนบ้านอยู่คนละฝั่งของถนน สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันจากช่องทางไหน หรือติดต่อกับหน่วย

ท่านสามารถติดต่อสำนักทะเบียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 12/01/2022 11:07:41