หัวข้อกระทู้ : ถ้าจะย้ายเข้าทะเบียนบ้านคอนโด

Pataraporn Liangsupong

สมัครเมื่อ : 1 ธันวาคม 2559

ถ้าจะย้ายเข้าทะเบียนบ้านคอนโด

1 ธันวาคม 2559, 11:18:02

ถ้าจะย้ายทะเบียนบ้านเข้าทะเบียนคอนโด ซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของห้องเอง (เป็นทะเบียนบ้านว่าง) และเจ้าของไม่สามารถมาเองได้ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ

ขอบคุณค่ะ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 19/05/2020 10:38:04
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : ถ้าจะย้ายเข้าทะเบียนบ้านคอนโด

กรณีผู้ย้ายประสงค์แจ้งย้ายเข้าบ้านว่าง โดยที่ไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. กรณีเป็นผู้เช่าให้ผู้เช่านำสัญญาเช่าไปแสดงเป็นหลักฐาน

2. กรณีไม่ได้เป็นผู้เช่าให้ใช้หนังสือมอบอำนาจหรือคำยินยอมของเจ้าของกรรมสิทธิ์มาแสดงต่อนายทะเบียน

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 19/05/2020 10:38:00