หัวข้อกระทู้ : สอบถามเรื่องการขอใบอนุญาตให้ทำประกอบซ่อมแซมหรือจำหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าครับ

Chinjang

สมัครเมื่อ : 21 มีนาคม 2565

สอบถามเรื่องการขอใบอนุญาตให้ทำประกอบซ่อมแซมหรือจำหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าครับ

21 มีนาคม 2565, 04:10:45

พอดีพบคำถามเกี่ยวกับการขอ ใบอนุญาตให้ทำประกอบซ่อมแซมหรือจำหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า (ป.5)

ขออนุญาตสอบถามในเรื่องดังนี้ครับ

1. มีคุณสมบัติใดบ้างจึงจะขอได้
2.ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างและยื่นที่ไหนครับ สำหรับใน กทม (ยังเหมือนเดิมกับที่อยู่ในข้อ 3 ไหม หรือมีความแตกต่างออกไป)

3. จากข้อมูลที่พบมาใน คู่มือปฏิบัติงานอาวุธปืน พ.ศ. 2555 เอกสารที่ผมต้องเตรียม มีดังนี้

เอกสารประกอบคำขออนุญาต ดังนี้

๑. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา

๒. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา

๓. สำเนาทะเบียนบ้านของ สถานที่ตั้งร้านค้า

๔. หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ตั้งทำการค้าออกให้โดยเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีอำนาจ

๕. ใบทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือบริคณห์สนธิ

๖. บัญชีสำหรับลงรายการยอดอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน (แบบ ป.๘) ของรอบที่ผ่านมา

คำถามข้อ 3 คือ ใบแบบ ป.8 หรือ บัญชีสำหรับลงรายการยอดอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน สามารถหาได้ที่ไหนครับ และ ต้องกรอกอะไรบ้างในแบบฟอร์มครับ หากยังไม่เคยสั่งอาวุธปืนมาเพื่อการค้าเลย ไม่มีข้อมูลใส่ใน ป.8 จำเป็นต้องยื่นไหมครับ

4. มีข้อควรรู้อะไรอย่างอื่นไหมครับผม
 


 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 22/03/2022 12:27:08
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : สอบถามเรื่องการขอใบอนุญาตให้ทำประกอบซ่อมแซมหรือจำหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าครับ

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานอาวุธปืน สำนักการสอบสวนและนิติการ

โทร. 3569548

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 22/03/2022 12:26:58