หัวข้อกระทู้ : คนไทย อยู่ในอเมริกา บัตรหมดอายุ จะทำอย่างไร

สาคร ขันตี

สมัครเมื่อ : 23 มีนาคม 2565

คนไทย อยู่ในอเมริกา บัตรหมดอายุ จะทำอย่างไร

23 มีนาคม 2565, 07:07:41

ขอสอบถาม ดังนี้ ครับ กรณีคนไทย ไปแต่งงานกับต่างชาติ ชาวอเมริกา เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลตามสามี ต่อมาหย่าร้างกัน และขอกลับมาใช้นามสกุลเดิม แต่ปัจจุบันบัตรประชาชนหมดอายุ จะต้องกลับมาทำบัตรที่เมืองไทยใช่หรือไม่ครับ หรือมีแนวทางอย่างไร เนื่องจาก แม่เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย และเจ้าตัวมีสิทธิที่จะต้องได้รับเงินฌาปนกิจดังกล่าว และจำเป็นจะต้องใช้บัตรประจำตัวเป็นเอกสารประกอบการขอรับเงินด้วย

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 24/03/2022 09:07:47
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : คนไทย อยู่ในอเมริกา บัตรหมดอายุ จะทำอย่างไร

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ call center 1548

หรือส่วนบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน โทร. 02-7917620

ในกรณีที่อยู่ต่างประเทศให้ติดต่อที่สถานกงสุลไทยในต่างประเทศ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 24/03/2022 09:07:26