หัวข้อกระทู้ : เจ้าบ้าน คนเดิมเสียชีวิต

369357p@gmail.com

สมัครเมื่อ : 13 ธันวาคม 2559

เจ้าบ้าน คนเดิมเสียชีวิต

13 ธันวาคม 2559, 19:28:18

กระผมขอเรียนถามดังนี้

คุณพ่อเป็นเจ้าบ้านเสียชีวิต   ในบ้านมีคุณแม่ และน้องสาว  2 คน ปัจจุบันไม่มีเจ้าบ้าน

น้องสาวไปแจ้งทางงานทะเบียนราษฏร์อำเภอแจ้งว่าต้องให้คุณแม่มาแสดงตนเท่านั้น

ปัจจุบันคุณแม่อายุ 90 ปี เดินไม่ได้ไม่แข็งแรงหน้ามืดเวียนหัวบ่อย ต้องนั่งรถเข็น ไม่สะดวก

 

จากเหตุผลดังกล่าวทางกรมมีวิธีการอย่างไรบ้างครับ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

พ.อ.อ.ปรีชา  อินทรักษ์

โทร 089 537 3181

 

 

 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 19/05/2020 10:49:58
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : เจ้าบ้าน คนเดิมเสียชีวิต

หากมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเจ้าบ้าน กรณีไม่มีผู้ใดไม่มีสถานะเป็นเจ้าบ้าน

หรือเจ้าบ้านเดิมตายให้นายทะเบียนเรียกตรวจสอบหลักฐานที่แสดงถึงการมีสิทธิ

ครอบครองบ้านหรือความยินยอมของผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านหลังดังกล่าว ยินยอมให้ผู้นั้น

เป็นเจ้าบ้าน หากผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่สามารถมาให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียนได้

อาจทำเป็นหนังสือแสดงความยินยอมส่งให้นายทะเบียนพิจารณาได้

 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 19/05/2020 10:49:53