หัวข้อกระทู้ : อยากสอบถามเรื่องย้ายชื่อเข้าบ้ายครับ

Kornravitt

สมัครเมื่อ : 26 ธันวาคม 2559

อยากสอบถามเรื่องย้ายชื่อเข้าบ้ายครับ

26 ธันวาคม 2559, 22:47:29

พ่อผมรับราชการทหาร ผมเป็นผู้อาศัยในบ้าน แล้วผมไปทำงานต่างจังหวัด ต่อมาพ่อผม ได้ลาออกจากราชการ และได้ย้ายชื่อเข้าไปอยู่อีกที่ แต่ผมไม่สามารถย้ายได้เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ทหารที่ดูแลเรื่องทะเบียนบ้าน ได้ย้ายผมออกโดยที่ไม่เอาในทะเบียนกลาง ครับ อย่างนี้พอจะมีวิธีไหนที่ผมจะ ได้ย้ายทะเบียนบ้านไหมครับหรือ สามารถแจ้งความเพื่อย้ายที่อยู่ได้ไหมคนับ เพราะ ต่อบัตรประชาชนไม่ได้ ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 18/05/2020 15:28:22
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : อยากสอบถามเรื่องย้ายชื่อเข้าบ้ายครับ

การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลา่ง ผู้ยื่นคำร้องสามารถแจ้งย้ายได้ที่สำนักทะเบียนที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง

หรือสำนักทะเบียนที่ประสงค์จะย้ายเข้า (สำนักทะเบียนปลายทาง) โดยใช้เอกสาร ดังนี้

1. บัตรประจำตัวผู้ย้ายที่อยู่

2. บัตรประจำตัวผู้ได้รับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากผู้มีหน้าที่แจ้ง (กรณีมอบหมายให้แจ้งแทน)

3. บัตรประจำตัวของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า พร้อมหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าบ้านที่อนุญาตให้ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน

4. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 18/05/2020 15:28:17