หัวข้อกระทู้ : การขอสัญชาติไทยสำหลับผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนแต่มีใบเกิดสามารถขอได้ไมหรือมีขันตอนอะไรบ้าง

yotin

สมัครเมื่อ : 26 พฤษภาคม 2565

การขอสัญชาติไทยสำหลับผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนแต่มีใบเกิดสามารถขอได้ไมหรือมีขันตอนอะไรบ้าง

26 พฤษภาคม 2565, 04:00:57
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 26/05/2022 09:58:46
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : การขอสัญชาติไทยสำหลับผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนแต่มีใบเกิดสามารถขอได้ไมหรือมีขันตอนอะไรบ้าง

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ส่วนงานสัญชาติ

โทร. 02-7917330-32

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 26/05/2022 09:58:42