หัวข้อกระทู้ : หน่วยงานราชการให้กรอกเลขหลังบัตรประชาชน (Laser Code)

mochacky

สมัครเมื่อ : 1 มิถุนายน 2565

หน่วยงานราชการให้กรอกเลขหลังบัตรประชาชน (Laser Code)

9 มิถุนายน 2565, 14:21:18

มีระบบงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง ซึ่งต้องสมัครสมาชิกถึงจะใช้งานได้

แต่ขั้นตอนการสมัครสมาชิกต้องระบุ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก , เลขหลังบัตร (Laser Code) และให้กรอกชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด และยังมีให้ยืนยันด้วย OTP (SMS) ถึงจะสามารถสมัครสมาชิกได้

อยากสอบถามกรมการปกครองว่า การที่ระบบงานของหน่วยงานราชการนั้นร้องขอข้อมูลขนาดนั้น มีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะเลขหลังบัตร (Laser Code) จะถูกนำเลขไปใช้ในธุรกรรมทางการเงินรึป่าวครับ มีความกังวลครับ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 13/06/2022 09:26:35
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : หน่วยงานราชการให้กรอกเลขหลังบัตรประชาชน (Laser Code)

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ call center 1548

หรือส่วนบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน

กรมการปกครอง โทร. 02-7917620

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 13/06/2022 09:26:30