หัวข้อกระทู้ : การขอคืนสัญชาติ มีขั้นตอนอย่างไร

ปรัชญา

สมัครเมื่อ : 5 มกราคม 2560

การขอคืนสัญชาติ มีขั้นตอนอย่างไร

5 มกราคม 2560, 19:31:47

หญิงไทยแต่งงานกับชาวไต้หวัน ตอนนี้หย่าแล้ว ขอคืนสัญชาติไทย ต้องทำอย่างไร มีขั้นตอนอะไรบ้างครับ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 18/05/2020 16:01:45
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : การขอคืนสัญชาติ มีขั้นตอนอย่างไร

การขอกลับคืนสัญชาติไทยของหญิงซึ่งมีสัญชาติไทย และได้สละสัญชาติไทยในกรณีที่ได้สมรสกับคนต่างด้าว

ถ้าได้ขาดจากการสมรสแล้วสามารถขอกลับคืนสัญชาติไทยได้ ต้องยื่นเอกสารหลักฐาน เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน

เอกสารที่แสดงว่าเป็นคนเกิดในประเทศไทย หรือเคยมีสัญชาติไทยมาก่อน การยื่นคำขอกรณีมีทะเบียนบ้านอยู่ที่จงหวัดใด

ยื่นที่ตำรวจภูธรจังหวัดนั้น หากมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่กรุงเทพฯ ยื่นที่ตำรวจสันติบาล

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 18/05/2020 16:01:42