หัวข้อกระทู้ : การเปลี่ยนนามสกุลลูก

นิกร. แก้วมาลา

สมัครเมื่อ : 22 สิงหาคม 2565

การเปลี่ยนนามสกุลลูก

22 สิงหาคม 2565, 15:12:52

เดิมลูกใช้นามสกุลของแม่(ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน) แล้วก็ได้เลิกกันผมก็เอาลูกมาเลี้ยงเอง จนกระทั้งแม่ของลูกได้เสียขีวิตไปประมาณ3ปี ก่อนหน้านี้ผมก็จะเปลี่ยนนามสกุลให้ลูกมาใช้นามสกุลผม แต่แม่ของเด็กไม่ยอมเปลี่ยนให้ จนเขาได้เสียชีวิตลง แบบนี้ผมอยากจะเปลี่ยนนามสกุลให้ลูกต้องทำอะไรบ้างครับ ลูกผมอายุ9ขวบ ขอบคุณครับ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 23/08/2022 08:59:25
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : การเปลี่ยนนามสกุลลูก

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ call center 1548

หรือส่วนทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน

โทร. 02-7917018

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 23/08/2022 08:59:22