หัวข้อกระทู้ : การรับรองบุตร

Belmouth

สมัครเมื่อ : 25 สิงหาคม 2565

การรับรองบุตร

25 สิงหาคม 2565, 11:23:21

สอบถามครับ 

ถ้าเป็นราชการ แล้วมีบุตรกับผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน แล้วรับรองบุตร มีความผิดไหมครับ 

แต่ถ้าจดทะเบียนสมรส จะมีความผิดทางวินัยครับ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 25/08/2022 11:40:57
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : การรับรองบุตร

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ call center 1548

หรือส่วนทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน

โทร. 02-7917018

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 25/08/2022 11:40:54