หัวข้อกระทู้ : ยื่นคำร้องขอสินไหมทดแทนกรณีได้รับความเสียหายจากการที่นายอำเภอละเมิดหน้าที่

yootchai

สมัครเมื่อ : 23 กันยายน 2565

ยื่นคำร้องขอสินไหมทดแทนกรณีได้รับความเสียหายจากการที่นายอำเภอละเมิดหน้าที่

23 กันยายน 2565, 20:51:51

ต้องการยื่นคำร้องขอสินไหมทดแทน ในกรณีที่ได้รับผลกระทบและความเสียหาย จากการที่นายอำเภอกระทำการละเมิดหน้าที่ ต้องยื่นคำร้องกับหน่วยงานใด มีขั้นตอนอย่างไร ต้องยื่นภายในระเวลาเท่าใด ช่องทางในการยื่นคำร้องที่ใดบ้าง และ ต้องทำเป็นหนังสือ หรือ มีแบบฟอร์มอย่างไรบ้างครับ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 26/09/2022 12:38:32
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : ยื่นคำร้องขอสินไหมทดแทนกรณีได้รับความเสียหายจากการที่นายอำเภอละเมิดหน้าที่

งานรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและศูนย์ดำรงธรรมกรมการปกครอง


ช่องทางการติดต่อ

- e-mail : jed@dopa.go.th

- เว็บไซต์ https://damrongdhama.dopa.go.th/

- โทรศัพท์/โทรสาร 02-356-9511

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์

      ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ(วังไชยา) เลขที่ 442 ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กทม. 10300

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 26/09/2022 12:38:23