หัวข้อกระทู้ : บุคคลพื้นที่สูงจะไปทำเรื่องขอนนอกพื้นที่ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ

kw

สมัครเมื่อ : 19 ตุลาคม 2565

บุคคลพื้นที่สูงจะไปทำเรื่องขอนนอกพื้นที่ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ

19 ตุลาคม 2565, 15:23:41

เนื่องจากวันที่ 28 นี้ลูกจ้างที่เป็นชนกลุ่มชาติพันธุ์ต้องไรายงานตัวค่ะ รายงานตัวท่ว่าเป็นเรื่องขอออกนอกพื้นที่ อยากสอบถามว่าทางนายจ้าง และลูกจ้าง ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ ขอบคุณค่ะ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 20/10/2022 09:35:10
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : บุคคลพื้นที่สูงจะไปทำเรื่องขอนนอกพื้นที่ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-2236740

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 20/10/2022 09:35:07