หัวข้อกระทู้ : การรับรองบุตร

flytothemoon

สมัครเมื่อ : 26 ตุลาคม 2565

การรับรองบุตร

26 ตุลาคม 2565, 09:49:04

ข้อเท็จจริงคือ พ่อแม่ทะเลาะกันและเอาลูกไป ซึ่งพ่อไม่สามารถติดต่อแม่และลูกได้ 

ต้องการจะจดทะเบียนรับรองบุตร ถ้าไปติดต่ออำเภอ ทางอำเภอจะมีหนังสือไปยังตัวแม่และลูกไหมคะ 

และถ้าไม่สามารถติดต่อได้ อำเภอจะออกหนังสือให้ไหมคะว่าไม่แม่และลูกไม่ให้ความยินยอม

 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 26/10/2022 09:59:06
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : การรับรองบุตร

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ call center 1548

หรือส่วนทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน 

โทร. 02-7917018

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 26/10/2022 09:59:03