หัวข้อกระทู้ : ถือบัตรบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน(89) อยากถามว่าถ้าโอนชื่อเราเข้าทะเบียนบ้านคนที่เป็นคนไทย ต้องถ่ายบัตรใหม่ไหมหรือสามารถใช้บัตรเก่าจนหมดอายุได้

Ohanazz

สมัครเมื่อ : 6 กุมภาพันธ์ 2566

ถือบัตรบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน(89) อยากถามว่าถ้าโอนชื่อเราเข้าทะเบียนบ้านคนที่เป็นคนไทย ต้องถ่ายบัตรใหม่ไหมหรือสามารถใช้บัตรเก่าจนหมดอายุได้

6 กุมภาพันธ์ 2566, 11:55:39

ถือบัตรบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน(89) อยากถามว่าถ้าโอนชื่อเราเข้าทะเบียนบ้านคนที่เป็นคนไทย ต้องถ่ายบัตรใหม่ไหมหรือสามารถใช้บัตรเก่าจนหมดอายุได้

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 07/02/2023 09:41:04
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : ถือบัตรบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน(89) อยากถามว่าถ้าโอนชื่อเราเข้าทะเบียนบ้านคนที่เป็นคนไทย ต้องถ่ายบัตรใหม่ไหมหรือสามารถใช้บัตรเก่าจนหมดอายุได้

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ call center 1548

 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 07/02/2023 09:41:02