หัวข้อกระทู้ : ทายาทผุ้สืบทอดสกุลไม่ว่างสามารถเขียนใบมอบอำนาจให้ได้หรือไม่

ชมพูนุช วันอยู่

สมัครเมื่อ : 10 พฤษภาคม 2566

ทายาทผุ้สืบทอดสกุลไม่ว่างสามารถเขียนใบมอบอำนาจให้ได้หรือไม่

10 พฤษภาคม 2566, 23:21:14

เราใช้นามสกุลพ่ออยู่อยากเปลี่ยนไปใช้นามสกุลเเม่ส่วนผู้สืบทายาทสกุลลำดับต้นคือตาเรา

ถ้าตาเราไม่ว่างสามารถเขียนใบมอบอำนาจให้ได้ไหมในการจะขอใช้นามสกุล

(จะเปลี่ยนทั้งตัวเราเเละลูกเรา)

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 11/05/2023 09:52:14
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : ทายาทผุ้สืบทอดสกุลไม่ว่างสามารถเขียนใบมอบอำนาจให้ได้หรือไม่

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ call center 1548

หรือส่วนทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน

โทร. 02-7917018

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 11/05/2023 09:52:12