หัวข้อกระทู้ : ทะเบียนบ้านหายแจ้งทำใหม่ที่ไหน

2522good

สมัครเมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2563

ทะเบียนบ้านหายแจ้งทำใหม่ที่ไหน

11 กุมภาพันธ์ 2563, 05:57:03
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย paphawee : 17/03/2020 13:54:39
paphawee

สมัครเมื่อ : 1 มีนาคม 2559

Reply : ทะเบียนบ้านหายแจ้งทำใหม่ที่ไหน

กรณีเล่มทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านสูญหายหรือถูกทำลาย สามารถยืนคำร้องได้ฝ่ายทะเบียนตามหลักฐานทางทะเบียนบ้าน เอกสารหลักฐานที่จะต้องใช้คือ
         1. บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้าน
         2. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน จะต้องมีบัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบหมาย หนังสือผู้มอบหมาย ค่าธรรมเนียมในการออกเล่มใหม่ฉบับละ 20 บาท

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย paphawee : 17/03/2020 13:54:58