หัวข้อกระทู้ : การย้ายเจ้าบ้านออกจากทะเบียน

ploiphailin

สมัครเมื่อ : 15 มีนาคม 2563

การย้ายเจ้าบ้านออกจากทะเบียน

15 มีนาคม 2563, 03:49:19

อยากสอบถามว่าหากเจ้าบ้านติดต่อไม่ได้ (หลายปี) และไม่ได้อาศัยอยู่บ้านหลังเดิม ลูกบ้านสามารถแจ้งย้ายเจ้าบ้านออกจากบ้านได้ไหมคะ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 19/05/2020 10:35:11
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : การย้ายเจ้าบ้านออกจากทะเบียน

กรณีบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านระบุสถานะเป็นเจ้าบ้านและไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์

ได้ย้ายออกจากบ้านไปแล้วสถานะการเป็นเจ้าบ้านของบุคคลดังกล่าวย่อมสิ้นสุดลงตั้งแต่

วันที่ย้ายออกไปจากบ้าน (ปล่อยสิทธิการครอบครองบ้าน) ผู้ที่ครอบครองบ้าน (เจ้าบ้าน ผู้เช่า

ผู้ดูแลบ้าน) สามารถทำหน้าที่เจ้าบ้าน แจ้งย้ายบุคคลดังกล่าว ออกไปอยู่บ้านที่อาศัยอยู่จริงในปัจจุบัน

หากบุคคลดังกล่าวไปจากท้องที่ไม่ทราบที่อยู่เกินกว่า 180 วัน ผู้ทำหน้าที่เจ้าบ้านย่อมสามารถย้าย

บุคคลดังกล่าวเข้าทะเบียนบ้านกลางได้
 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 19/05/2020 10:35:08