หัวข้อกระทู้ : ขอสัญชาติไทย

tharatip

สมัครเมื่อ : 14 มิถุนายน 2563

ขอสัญชาติไทย

14 มิถุนายน 2563, 13:49:45

ขออนุญาติสอบถามค่ะ กรณีมารดาเป็นต่างด้าว แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับบิดา ตอนนี้บิดาเสียชีวิต มารดาอายุ 50 บุตรอายุ 24 ปี มารดา อยู่ในไทย 30 กว่าปี ซึ่งทำถูกต้องตามกฏหมายแรงงาน มาตลอด อยากทราบว่าจะขอสัญชาติให้มารดา ตามบุตร  โดยการตรวจดีเอ็นเอ จะได้ไหมค่ะ 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 15/07/2020 10:07:58
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : ขอสัญชาติไทย

การขอสัญชาติไทยของมารดาไม่สามารถขอตามบุตรได้ แต่หากมารดา

เป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองมาโดยถูกต้องตามกฎหมาย มีใบอนุญาตทำงาน

มีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 3 ปี มีรายได้

ไม่ต่ำกว่า 40,000 บาท/เดือน และมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัว

คนต่างด้าว สามารถยื่นขอแปลงสัญชาติเป็นไทยได้ โดยหากมีทะเบียนบ้าน

อยู่ในกรุงเทพฯ ให้ยื่นที่ตำรวจสันติบาล แต่หากมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดอื่น

ให้ยื่นที่ตำรวจภูธรจังหวัดที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 06/08/2020 13:43:14