หัวข้อกระทู้ : ต้องการทราบข้อมูล คำนำหน้าชื่อ ของบัตรประจำตัวประชาชนของคนไทย

uraibeef

สมัครเมื่อ : 13 มกราคม 2564

ต้องการทราบข้อมูล คำนำหน้าชื่อ ของบัตรประจำตัวประชาชนของคนไทย

13 มกราคม 2564, 16:27:29

ผมอยากจะทราบว่าเราสามารถหาข้อมูล คำนำหน้าชื่อ ของบัตรประจำตัวประชาชนของคนไทยทั้งหมดได้จากที่ไหนเหรอครับ ว่ามีกี่ประเภท เช่น นาย นาง นางสาว เด็กชาย เด็กหญิง แล้วมีอะไรอีกบ้าง รวมถึงคำนำหน้าชื่อภาษาอังกฤษด้วยนะครับ 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 11/02/2021 11:29:53
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : ต้องการทราบข้อมูล คำนำหน้าชื่อ ของบัตรประจำตัวประชาชนของคนไทย

การค้นหาคำนำหน้าที่ระบุไว้ในบัตรประจำตัวประชาชน ว่ามีกี่ประเภท

ไม่สามารถดำเนินการค้นหาผ่านระบบฐานข้อมูลโดยบุคคลภายนอกได้

หากมีความประสงค์จะทราบ ให้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักบริหาร

การทะเบียน เพื่อขอทราบข้อมูล พร้อมระบุถึงเหตุผลความจำเป็นในการใช้

ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 11/02/2021 11:29:41