หัวข้อกระทู้ : สอบถาม โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

chaichana

สมัครเมื่อ : 15 มกราคม 2564

สอบถาม โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

15 มกราคม 2564, 14:09:41

รบกวนสอบถาม กรณี จ.อุทัยธานี สั่งให้ ลูกจ้างโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง ตรวจคนเข้าออกจังหวัด เพื่อเก็บข้อมูลการเดินทาง ในช่วงการแพร่ระบาดของ โควิด นั้น 13.00-21.00 05.00-13.00 ระยะเวลา 1 เดือน (มกราคม 2564)
- สอบถามว่า เป็นการใช้งานนอกเหนือขอบข่ายงานที่จ้างลูกจ้างโครงการดังกล่าวหรือไม่ 
- ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 13.00-21.00 05.00-13.00 มีการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงหรือไม่อย่างไร อีกทั้ง ยังมีการเป็นการใช้งานในวันหยุดราชการ ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือไม่ 
- หากมีกรณีที่ลูกจ้าง ติดเชื้อ โควิด จากการปฏิบัติหน้าที่ กรมการปปกครอง ที่ว่าการอำเภอ มีแนวทางในการชด ดูแล เพื่อเนื่องจากกลุ่มลูกจ้างดังกล่าว มิได้ถูกอบรม หรือเข้าใจหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้ง ยังมีการใช้ให้ ลูกจ้างโครงการดังกล่าว ตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนที่เดินทางผ่าน ในจุดสกัดดังกล่าวด้วย
 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 22/01/2021 09:38:38
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : สอบถาม โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ที่เบอร์โทร. 063-9011926 ค่ะ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 22/01/2021 09:38:35