หัวข้อกระทู้ : สอบถามย้ายผู้อาศัยในทะเบียนบ้านออกไปทะเบียนบ้านกลางซื้อขายบ้านมานาน 9 เดือน

storypam

สมัครเมื่อ : 28 เมษายน 2564

สอบถามย้ายผู้อาศัยในทะเบียนบ้านออกไปทะเบียนบ้านกลางซื้อขายบ้านมานาน 9 เดือน

28 เมษายน 2564, 15:40:36

รบกวนสอบถามค่ะ ทางเราได้ซื้อขายบ้านมือ 2 เจ้าของบ้านเดิมไม่ได้ให้ทะเบียนบ้านเดิมให้

แจ้งเพียงว่าให้ทางเราไปคัดชื่อออกแล้วไปออกเล่มทะเบียนบ้านใหม่เอง

ซึ่งเราซื้อขายตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน 9 เดือนแล้ว

แต่เราพึ่งสะดวกไปแจ้งย้ายออกเดือนมีนาคม 2564 แต่ทางเทศบาลที่ติดต่อแจ้งว่าย้ายออกไม่ได้

ทางเราต้องเขียนคำร้องแจ้งย้ายออก และรอ 180 วัน พร้อมถึงกำหนดให้เชิญผู้ใหญ่บ้านมาสอบถาม

แบบนี้เราแจ้งคัดชื่อผู้อาศัยเดิมออกได้เลยไหมคะไม่ต้องรอ 180 วัน ทางเราเป็นเจ้าของบ้านค่ะและเข้าอยู่บ้านแล้วค่ะ 

**ปล.ทางเราติดต่อเจ้าของบ้านเดิมไม่ได้ค่ะ ล่าสุดมาแจ้งให้ย้ายออกแต่เค้ายืนยันว่าไม่มีบ้านย้ายเข้าไปอยู่ ให้เราคัดชื่อไปบ้านกลางเลย 

***ปล.มีผู้อาศัยในบ้านจำนวน 8 คนค่ะ และล่าสุดวันที่ 26 เมษายน ให้คุณแม่ย้ายเป็นเจ้าบ้านแล้วค่ะ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 07/06/2021 09:46:02
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : สอบถามย้ายผู้อาศัยในทะเบียนบ้านออกไปทะเบียนบ้านกลางซื้อขายบ้านมานาน 9 เดือน

กรณีเจ้าบ้านจะย้ายบุคคลใดในทะเบียนบ้านไปเข้าไว้ในทะเบียนบ้านกลาง

บุคคลดังกล่าวต้องได้ออกไปจากบ้านโดยไม่เคยกลับมาอีกเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า

หนึ่งร้อยแปดสิบวัน และไม่ทราบว่าบุคคลดังกล่าวไปอยู่ที่ใดโดยเจ้าบ้านสามารถ

แจ้งการย้ายออกต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันครบหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

ตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 07/06/2021 09:45:40