หัวข้อกระทู้ : อยากรุ้ที่อยุ่พ่อค่ะเพราะไม่รุ้ว่าพ่อเป็นใครแล้วต้องการตามหารุ้จักแค่ชื่อจริงต้องทำไงค่ะ

Chudapa

สมัครเมื่อ : 29 เมษายน 2564

อยากรุ้ที่อยุ่พ่อค่ะเพราะไม่รุ้ว่าพ่อเป็นใครแล้วต้องการตามหารุ้จักแค่ชื่อจริงต้องทำไงค่ะ

29 เมษายน 2564, 11:22:46
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 07/06/2021 09:41:41
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : อยากรุ้ที่อยุ่พ่อค่ะเพราะไม่รุ้ว่าพ่อเป็นใครแล้วต้องการตามหารุ้จักแค่ชื่อจริงต้องทำไงค่ะ

บุคคลที่จะยื่นคำร้องขอตรวจ หรือคัดสำเนารายการ หรือให้นายทะเบียนคัดและรับรอง

สำนาทะเบียนบ้านได้จะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูลนั้น โดยยื่นคำร้องได้ที่สำนักทะเบียน

ในวันเวลาราชการ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 07/06/2021 09:41:24