หัวข้อกระทู้ : สอบถามกรณี บัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน โดนทางราชการยึดคืนสามารถ ทำเรื่องขอคือได้ไหมครับ

tnat

สมัครเมื่อ : 6 พฤษภาคม 2564

สอบถามกรณี บัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน โดนทางราชการยึดคืนสามารถ ทำเรื่องขอคือได้ไหมครับ

6 พฤษภาคม 2564, 10:49:03
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 07/06/2021 09:50:12
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : สอบถามกรณี บัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน โดนทางราชการยึดคืนสามารถ ทำเรื่องขอคือได้ไหมครับ

ในชั้นนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเกี่ยวกับเหตุแห่งการยึดคืนบัตรประจำตัวบุคคล

ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนคืออะไร ขอให้ติดต่อสอบถาม และให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนสัญชาติและการทะเบียนและบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย (สสบ.) 

โทรศัพท์ ๐๒-๗๙๑-๗๓๒๐, ๗๓๓๘

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 07/06/2021 09:49:56
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : สอบถามกรณี บัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน โดนทางราชการยึดคืนสามารถ ทำเรื่องขอคือได้ไหมครับ

ในชั้นนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเกี่ยวกับเหตุแห่งการยึดคืนบัตรประจำตัวบุคคล

ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนคืออะไร ขอให้ติดต่อสอบถาม และให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนสัญชาติและการทะเบียนและบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย (สสบ.) 

โทรศัพท์ ๐๒-๗๙๑-๗๓๒๐, ๗๓๓๘

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 07/06/2021 09:49:56
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : สอบถามกรณี บัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน โดนทางราชการยึดคืนสามารถ ทำเรื่องขอคือได้ไหมครับ

ในชั้นนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเกี่ยวกับเหตุแห่งการยึดคืนบัตรประจำตัวบุคคล

ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนคืออะไร ขอให้ติดต่อสอบถาม และให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนสัญชาติและการทะเบียนและบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย (สสบ.) 

โทรศัพท์ ๐๒-๗๙๑-๗๓๒๐, ๗๓๓๘

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 07/06/2021 09:49:56
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : สอบถามกรณี บัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน โดนทางราชการยึดคืนสามารถ ทำเรื่องขอคือได้ไหมครับ

ในชั้นนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเกี่ยวกับเหตุแห่งการยึดคืนบัตรประจำตัวบุคคล

ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนคืออะไร ขอให้ติดต่อสอบถาม และให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนสัญชาติและการทะเบียนและบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย (สสบ.) 

โทรศัพท์ ๐๒-๗๙๑-๗๓๒๐, ๗๓๓๘

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 07/06/2021 09:49:56