หัวข้อกระทู้ : ใบ ป.3

shadowman911

สมัครเมื่อ : 28 ธันวาคม 2563

ใบ ป.3

14 พฤษภาคม 2564, 15:35:42

https://www.img.in.th/images/688765615989345e88dad8701e37e787.jpg

สอบถามครับ ใบป.3 แบบนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมครับ สามารถนำไปซื้อปืนได้ไหมครับ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 31/05/2021 16:08:17
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : ใบ ป.3

ผู้สอบถามสามารถนำสำเนาใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล (แบบป.3) ดังกล่าว

ไปติดต่อสอบถาม ณ ที่ทำการปกครองอำเภอ เพื่อสอบถามและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ผู้สอบถามต้องเป็นผู้มี

ส่วนได้เสียเกี่ยวกับกรณีที่จะสอบถามด้วย

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 31/05/2021 16:08:13