หัวข้อกระทู้ : ทำบัตรคนไร้สถานะทางทะเบียน

punvalee

สมัครเมื่อ : 15 พฤษภาคม 2564

ทำบัตรคนไร้สถานะทางทะเบียน

15 พฤษภาคม 2564, 14:30:53

1.การทำบัตรคนไร้สถานะทางทะเบียนต้องเตรียมเอกสารอะไร และต้อง มีบุคคลรับรอง กี่คน คะ

2.จำเป็นต้องมีมีเจ้าบ้านรับชื่อเข้าในทะเบียนบ้านไหมคะ

3.สามารถทำบัตรที่สำนักงานเทศบาลทุกจังหวัดใช่ไหมคะ

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 07/06/2021 09:31:56
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : ทำบัตรคนไร้สถานะทางทะเบียน

1. รายละเอียดเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องขอมีบัตรสามารถตรวจสอบได้ที่คู่มือบริการประชาชน 

  หัวข้อ การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

2. บุคคลที่จะขอเพิ่มชื่อในทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ต้องได้รับการยินยอมจาก

  เจ้าบ้านให้เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนประวัติ

3. สามารถทำบัตรได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่นที่เป็นหน่วยบริการจัดทำบัตรซึ่งผู้ยื่นคำขอมีชื่ออยู่ใน

  ทะเบียนประวัติ ไม่สามารถยื่นคำขอมีบัตรต่างสำนักทะเบียนได้

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 07/06/2021 09:31:37