หัวข้อกระทู้ : สะ่งชุดลดน้ำหนักไกจากต่างประเทศ

Atomesster

สมัครเมื่อ : 22 กันยายน 2564

สะ่งชุดลดน้ำหนักไกจากต่างประเทศ

22 กันยายน 2564, 13:32:08

สวัสดีครับ 

รบกวนสอบถามหน่อยครับ จะพอดีสั่งซื้อซื้อชุดลดน้ำหนักไกจากเวป

 https://volquartsen.com/products/1231-accurizing-kit-for-the-ruger-mk-iv-pistol

ไม่ทราบว่าจะต้องใช้ใบอนุญาตนำเข้า จากกรมการปกครองไหมครับ จากกฎกระทรวง

กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๔๙๑) ออกตามความใน พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ ข้อ ๑ กำหนดให้ส่วนของอาวุธปืนต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็น “อาวุธปืน” ตามความในมาตรา ๔ (๑) คือ

 

· ลำกล้อง

 

· เครื่องลูกเลื่อน หรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องลูกเลื่อน

 

· เครื่องลั่นไก หรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องลั่นไก

 

· เครื่องส่งกระสุน ซองกระสุน หรือส่วนประกอบสำคัญของสิ่งเหล่านี้

 

ซึ่งเท่าที่แปลความหมายมันน่าจะเกี่ยวกับส่วนการลั่นไก แต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องลั่นไกไหมครับ และถ้าต้องใช้ใบอนุญาต ประชาชนทั่วไปสามารถดำเนินการขอได้ไหมครับ และต้องใช่เอกสารอะไรบ้างครับ 

 

ขอบคุณมากครับ

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 08/11/2021 12:42:28
teyy

สมัครเมื่อ : 18 มีนาคม 2563

Reply : สะ่งชุดลดน้ำหนักไกจากต่างประเทศ

กรณีชุดลดน้ำหนักไกปืนเป็นส่วนประกอบสำคัญของเครื่องลั่นไกให้ถือว่าเป็นอาวุธปืน

ตามกฎกระทรวง (ฉบันที่ ๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน

วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ห้ามมิให้ผู้ใดทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง

หรือนำเข้าซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่

ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ

สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ดังนั้น หากจะนำเข้าชุดลดน้ำหนักไกปืนจะต้องขออนุญาตต่อ

นายทะเบียนท้องที่ โดยสามารถติดต่อได้ที่กรมการปกครอง(วังไชยา)

แก้ไขครั้งล่าสุดโดย teyy : 08/11/2021 12:42:24