อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ จังหวัดลพบุรี

11 กันยายน 2561

วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะประกอบด้วย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา พร้อมคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมโบราณสถานในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในการนี้ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมผู้บริหารกรมการปกครอง ได้ติดตามคณะลงพื้นที่

จากนั้น นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรมต่าง ๆ ของตัวแทนชุมชนในจังหวัดลพบุรี เช่น กิจกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวนวัตวิถี การแสดงสินค้าโอทอปและนวัตกรรม การบริหารจัดการน้ำ กสิกรรมไร้สารพิษ และชมผลการดำเนินการของตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีในการบูรณาการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ตามนโยบายรัฐบาล เป็นต้น จากนั้น นายกรัฐมนตรีออกเดินทางต่อไปยังเทศบาลตำบลเขาพระงาม เพื่อไปตรวจเยี่ยมโครงการบ้านสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ

ที่มา ข่าวกรมการปกครอง 100/2561 7 กันยายน 2561