UNHCR เข้าพบอธิบดีกรมการปกครอง พร้อมขอบคุณกรมการปกครองที่ช่วย แก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาร์ และเรื่องไร้รัฐ ไร้สัญชาติ

17 ตุลาคม 2562

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรองกระทรวงมหาดไทย ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ให้การต้อนรับผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNHCR) เข้าเยี่ยมแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง และพูดคุยในประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยจากการสู้รบสัญชาติเมียนมาร์ ซึ่งพำนักอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวทั้ง 9 แห่ง และการดำเนินการแก้ไขปัญหาบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ

UNHCR ได้กล่าวขอบคุณกรมการปกครอง ที่ช่วยดำเนินการเรื่องการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาร์ โดยกล่าวชื่นชมว่ากรมการปกครองเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีในการทำงานเรื่องผู้หนีภัยจากการสู้รบสัญชาติเมียนมาร์ และเรื่องสัญชาติ ส่งผลให้ประสบผลสำเร็จราบรื่นมาโดยตลอด โดย UNHCR พร้อมที่จะจัดสัมมนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในภาคจังหวัดและส่วนกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเรื่องไร้รัฐไร้สัญชาติต่อไป

อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวในตอนหนึ่งว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยได้เดินทางเข้าพบในฐานะประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้มีความร่วมมือกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติหรือ UNHCR ในการแก้ไขปัญหาและดูแลผู้หนีภัยจากการสู้รบมาโดยตลอด ทั้งในระดับส่วนกลางและในระดับพื้นที่ ซึ่งในเรื่องนี้รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้บนพื้นฐานของมนุษยธรรม สำหรับการเตรียมส่งผู้หนีภัยกลับมาตุภูมิตามความสมัครใจ กรมการปกครองในฐานะเป็นหน่วยงานดำเนินการพร้อมปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล

ที่มา ข่าวกรมการปกครอง ที่ 107/2562 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562