กรมการปกครอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายความเคารพ​ เนื่องใน​วันปิยะมหาราช

24 ตุลาคม 2562

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ท้อง​สนามหลวง​ นาย​ธนาคม​ จ​งจิ​ระ​ อธิบดี​กรม​การปกครอง​ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวิษณุ​ เครืองาม​ รองนายกรัฐมนตรี​เป็นประธา​นฯ​ พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานราชการ องค์กรอิสระ ภาคเอกชน สถานศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายความเคารพ​​พร้อมเพรียงกัน

วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Day) ตรงกับวันที่ 23​ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) แห่งราชวงศ์จักรี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและคุณูปการอันใหญ่หลวงที่มีต่อปวงชนชาวไทย ได้แก่ ด้านการศึกษา การคมนาคม การต่างประเทศ การปกครอง การสื่อสาร การไปรษณีย์โทรเลข การวางระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ (การไฟฟ้า การประปา) และ “ทรงประกาศเลิกทาส” พระองค์จึงทรงเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของปวงชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์อันทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย" ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเป็นวัน "วันปิยมหาราช"

ที่มา​ ข่าว​กรม​การปกครอง​ ​ที่​ 108/2562​ ลงวันที่​ 23​ ตุลาคม​ 2562