อธิบดีกรมการปกครอง ติดตามคณะนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี

13 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี​ และจังหวัด​กาญจนบุรี​ เพื่อตรวจราชการและประชุม ครม.สัญจร ในการนี้ นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมผู้บริหารกรมการปกครอง ได้ร่วมติดตามคณะรัฐมนตรีปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี

เวลา 09.00 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยานในโอกาสมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่ผู้แทนป่าชุมชนจังหวัดราชบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมให้แก่ผู้แทนชุมชน

จากนั้น อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักทะเบียนอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเน้นย้ำเรื่องการทำความสะอาดสำนักทะเบียนอำเภอให้น่าอยู่ อำนวยความสะดวกด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และในส่วนการถ่ายรูปผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนต้องคำนึงถึงคุณภาพของผลงานในอันที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน ให้ผู้ขอมีบัตรได้ตรวจดูรูปถ่ายของตนเมื่อมีความพึงพอใจแล้ว จึงจัดเก็บรูปภาพและพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชนต่อไป และให้ทุกแห่งจัดพื้นที่สำหรับแต่งตัวให้แก่ประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวประชาชน

ที่มา ข่าวกรมการปกครอง ที่ 122/2562 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562