รองอธิบดีกรมการปกครอง เปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง ประจำปี 2563

12 กุมภาพันธ์ 2563

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครองประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “คุณธรรมของนักปกครอง” โดยมีนายบรรจบ จันทรัตน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน

ทั้งนี้​ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ ความสามารถเข้าใจในระเบียบกฎหมาย และภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความประพฤติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ เสริมสร้างวิสัยทัศน์ที่ดีต่อองค์กร และกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานในท้องที่ต่อไป​

ที่มา ข่าวกรมการปกครอง ที่ 26/2563 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563