อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมข้าราชการ พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา

12 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมคณะผู้บริหารกรมการปกครอง เดินทางไปปฏิบัติราชการติดตามคณะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดน่าน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนายอำเภอ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

อธิบดีกรมการปกครอง ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 14 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการสารสนเทศที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง โดยเน้นย้ำว่า

1. ขอให้ร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร เพื่อระบบการสื่อสารของกรมการปกครองสามารถดำรงอยู่ และเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

2. ให้ทดสอบวิธีการติดต่อสื่อสาร โดยใช้เครื่องมือ LTE ร่วมกับปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้บริหารของอำเภอ ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า

3. ดูแลรักษาความมั่นคงทางการสื่อสารของกรมการปกครองให้ดำรงอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และขอขอบคุณข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

จากนั้น อธิบดีกรมการปกครอง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัดพะเยา พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเน้นย้ำเรื่องความสะอาดของสถานที่ให้บริการ การบริการประชาชนที่รวดเร็ว ประทับใจ

ที่มา ข่าวกรมการปกครอง ที่ 27/2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563