รองอธิบดีกรมการปกครอง บันทึกเทปรายการ “กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน”

1 มีนาคม 2564

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ได้มอบหมาย ร้อยตำรวจโทภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ “กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน” ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

นำเสนอถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งประเด็นการทุจริตที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน เพื่อเป็นการสร้างช่องทางให้สังคมได้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตของกรมการปกครอง ภายใต้แนวคิด หน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ ทำให้ประชาชน “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” โดยสามารถติดตาม วัน และเวลาออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง NBT ได้ที่ กรมการปกครอง Fanpage เร็ว ๆ นี้

#กรมการปกครองใสสะอาด

#ไม่โกงโปร่งใสร่วมใจต้านทุจริตคือจิตสำนึกคนกรมการปกครอง