กรม​กา​รปกครอง จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะนักการข่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

30 มีนาคม 2565

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้ นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะนักการข่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 70 คนประกอบด้วย ข้าราชการส่วนการข่าวที่เป็นชุดปฏิบัติการข่าวในพื้นที่ จำนวน 48 คน และปฏิบัติงานสำนักงาน จำนวน 22 คน โดยมี ว่าที่ ร.ต.ชยพล อัครจิรากุล ​ ผู้อำนวยการส่วนการข่าว กล่าวรายงาน และนายธงชัย ลืออดุลย์ อดีตผู้อำนวยการส่วนการข่าว และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้ความรู้บรรยายพิเศษในประเด็นความรู้ทั่วไปและความสำคัญของส่วนการข่าว

ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน ได้กล่าวเน้นย้ำกับผู้เข้ารับการอบรมให้ตั้งใจฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อที่จะได้นำความรู้จากการอบรมไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง