ประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

เข้าชม 0 ครั้ง

7 มกราคม 2564

กรมการปกครอง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ โดยมีตำแหน่งทั้งหมด 4 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ ก. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ข. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง ค. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และ ง. ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ การรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กรมการปกครองจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
แบบขอทราบผลคะแนน 7 มกราคม 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 4 พนักงานคอมพิวเตอร์ 7 มกราคม 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 มกราคม 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2 เจ้าหน้าที่ปกครอง 7 มกราคม 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 เจ้าหน้าที่ธุรการ 7 มกราคม 2564
ประกาศบัญชีรายชื่อ 7 มกราคม 2564