ประชาสัมพันธ์

ผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. ....และพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ 12-31 มกราคม 2564 

เข้าชม 0 ครั้ง

19 มีนาคม 2564

ผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. ....และพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ 12-31 มกราคม 2564 

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
6.สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น (ครอบครัว) 19 มีนาคม 2564
6.สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น (ครอบครัว) 19 มีนาคม 2564
6.สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น (ชื่อบุคคล) 19 มีนาคม 2564
6.สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น (ชื่อบุคคล) 19 มีนาคม 2564
6-1สรุปผลการแสดงความคิดเห็น (ชื่อบุคคล) 19 มีนาคม 2564
6-1สรุปผลการแสดงความคิดเห็น (ชื่อบุคคล) 19 มีนาคม 2564
6-2สรุปผลการแสดงความคิดเห็น (ครอบครัว) 19 มีนาคม 2564
6-2สรุปผลการแสดงความคิดเห็น (ครอบครัว) 19 มีนาคม 2564
9.1.1.รายงานเสนอความคิดเห็น((ใหม่)ครอบครัว) ลงเว็บ 19 มีนาคม 2564
9.1.1.รายงานเสนอความคิดเห็น((ใหม่)ครอบครัว) ลงเว็บ 19 มีนาคม 2564
9.2.1.รายงานเสนอความคิดเห็น(ใหม่)(ชื่อบุคคล)ลงเว็บ 19 มีนาคม 2564
9.2.1.รายงานเสนอความคิดเห็น(ใหม่)(ชื่อบุคคล)ลงเว็บ 19 มีนาคม 2564