ประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาข้าราชการ ปค. ด้านการให้บริการสู่ความเป็นสากล (DOPA Smart Officer) ปีงบประมาณ 2564

เข้าชม 0 ครั้ง

19 เมษายน 2564

 

โครงการพัฒนาข้าราชการ ปค. ด้านการให้บริการสู่ความเป็นสากล (DOPA Smart Officer) ปีงบประมาณ 2564

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
หนังสือส่งจังหวัด 19 เมษายน 2564
หนังสือส่งสำนักกอง 19 เมษายน 2564