ประชาสัมพันธ์

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2564

เข้าชม 0 ครั้ง

30 เมษายน 2564

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2564

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ กรมการปกครอง 30 เมษายน 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 30 เมษายน 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 30 เมษายน 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 3 เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน 30 เมษายน 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 4 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 30 เมษายน 2564