ประชาสัมพันธ์

Best Practice การจองสิทธิวัคซีนโควิค 19 ผ่าน line Official Account "หมอพร้อม" สำหรับผู้ที่มีอายุ 6o ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

เข้าชม 0 ครั้ง

15 พฤษภาคม 2564

Best Practice การจองสิทธิวัคซีนโควิค 19 ผ่าน line Official Account "หมอพร้อม" สำหรับผู้ที่มีอายุ 6o ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ลำปาง 15 พฤษภาคม 2564