ประชาสัมพันธ์

สรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สำหรับอำเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 อำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2564

เข้าชม 0 ครั้ง

28 พฤษภาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สำหรับอำเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 อำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2564

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
1. อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 28 พฤษภาคม 2564
2. อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 28 พฤษภาคม 2564
3. อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 28 พฤษภาคม 2564
4. อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 28 พฤษภาคม 2564
5. อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 28 พฤษภาคม 2564
6. อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 28 พฤษภาคม 2564
7. อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 28 พฤษภาคม 2564
8. อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 28 พฤษภาคม 2564
9. อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 28 พฤษภาคม 2564
10. อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 28 พฤษภาคม 2564
11. อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 28 พฤษภาคม 2564
12. อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 28 พฤษภาคม 2564
เล่มเฉลิมพระเกียรติ 28 พฤษภาคม 2564