ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ กรมการปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าชม 0 ครั้ง

6 กรกฎาคม 2565

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ  กรมการปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศ ปค. เปลี่ยนแปลงกำหนดการทุน 65 6 กรกฎาคม 2565