ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปี พ.ศ. 2565

เข้าชม 0 ครั้ง

27 กรกฎาคม 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปี พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศ 27 กรกฎาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 27 กรกฎาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 27 กรกฎาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 27 กรกฎาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 4 27 กรกฎาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 5 27 กรกฎาคม 2565