ประชาสัมพันธ์

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปี พ.ศ. 2565

เข้าชม 0 ครั้ง

28 กันยายน 2565

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปี พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศกรมการปกครอง 28 กันยายน 2565
เอกสารแนบท้าย 1 พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 28 กันยายน 2565
เอกสารแนบท้าย 2 พนักงานคอมพิวเตอร์ 28 กันยายน 2565
เอกสารแนบท้าย 3 เจ้าหน้าที่ปกครอง 28 กันยายน 2565
เอกสารแนบท้าย 4 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 28 กันยายน 2565
เอกสารแนบท้าย 5 เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 28 กันยายน 2565