ประชาสัมพันธ์

สรุปประเด็นจากรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ปค.

สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง โทร. 0-2226-2810

เข้าชม 0 ครั้ง

25 ธันวาคม 2561

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติกล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 20.15 น. 

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
สรุปศาสตร์พระราชาฯ วันศุกร์ที่ 7 ธ.ค. 2561 25 ธันวาคม 2561