ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลและบริการทางวิชาการ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์...

17 มีนาคม 2559

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของกรมการปกครอง พ.ศ.2559...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

บทความวิชาการ คำสั่ง และคำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ...

3 มีนาคม 2559

ด้วยสำนักงานศาลปกครองได้ส่งบทความวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน คำสั่งและคำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เอกสารประกอบคำบรรยาย โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพ...

29 กุมภาพันธ์ 2559

เอกสารประกอบคำบรรยาย โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ รุ่นที่ 2...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ปลัดจังหวัด...

29 กุมภาพันธ์ 2559

เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ปลัดจังหวัด นายอำเภอและผู้บริหารส่วนกลาง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558...