ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อปฏิบัติงานในระบบ e-DOPA License ในส่วนภูมิภาค จำนวน 377 ชุด

ศิริพร โทร. 0 2225 4887

21 กันยายน 2560

เข้าชม 0 ครั้ง

21 กันยายน 2560

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อปฏิบัติงานในระบบ e-DOPA License ในส่วนภูมิภาค จำนวน 377 ชุด

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
377ชุด 21 กันยายน 2560